Képzési programok

Bővebben

Klaszter szabályzat

Bővebben

Tanulmányok

Bővebben

E-learning

Bővebben

Békésképzés

A projekt keretében Békés megye gazdasági és társadalmi hátrányainak csökkentése érdekében létrehozzuk a Békés Megyei Képzési Klasztert, továbbá a konzorciumi együttműködés útján megvalósul a gazdaságfejlesztés igényeinek megfelelő duális képzési programok kidolgozása és lebonyolítása. Az együttműködő szervezetek a megye munkaerő-piaci kínálatát lefedő humánerőforrás-térképet hoznak létre, mely adattartalma és előrejelző funkciói révén hatékony ösztönző eszközként szolgál.

Békés megye munkanélküliségi rátája az országos átlagnál magasabb, gazdasági helyzete az országosnál jóval kedvezőtlenebb, ami társadalmi problémákhoz vezet.

Jelentős probléma az elvándorlás, melynek mértéke a megyében a válság éveiben kiemelkedően magas volt, nagymértékben meghaladta az országos átlagot. Többek között ennek is köszönhető a munkanélküliség, ami a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalán is beavatkozásokat tesz szükségessé.

Keresleti oldalon igény, hogy a munkáltatók kiszámítható munkaerő-piaci információkkal rendelkezzenek a szak- és felnőttképzési kibocsátásról, az aktuálisan rendelkezésre álló humán kapacitás kompetenciáiról. Ezt kezeli a kifejlesztett területi humánerőforrás-térkép, ami a befektetés ösztönző eszközként működik majd megyei szinten.

Kínálati oldalon mennyiségi problémát jelentenek a romló demográfiai mutatók, így a fiatalok helyben tartása érdekében cél munkaerő piaci versenyképesség fokozása. A munkaerő minősége szempontjából a társadalmi, technológiai változások gyors és folyamatos alkalmazkodást igényelnek a munkavállalóktól, a magasan képzett szakemberek elvándorlása miatt az álláskeresők szakmai tudása és gyakorlati orientációja jelent megoldást a strukturális munkaerő-piaci és demográfiai problémákra.

A kereslet és kínálat közti egyensúly javítását a megye húzóágazataihoz (élelmiszeriparhoz, mezőgazdasághoz) kapcsolódó, a piaci igényeken alapuló duális képzési programok fejlesztése támogatja. Az ágazati és vállalati igényekhez igazodó képzésfejlesztések hatékony szervezési formája a képzési klaszter kialakítása, mely az együttműködések révén a gyakorlati képzési hajlandóságot is erősíti.

A duális képzésfejlesztések révén lehetőség adódik az ipar minél nagyobb arányú megyébe történő telepítésére, ezáltal a munkahelyteremtésre és a gazdasági folyamatok kedvező irányú befolyásolására.


Békés megyei humánerőforrás térkép

Bővebben